Diese Seite wird privat betrieben und kann Fehler enthalten.  mehr erfahrenschließen

KitHub

<div class="container map"><div class="content"><h1>Liste aller Einrichtungen</h1><hr class="clear" /><ul class="nav nav-tabs"><li><a href="#Hörsäle">Hörsäle</a></li><li><a href="#Fachschaften">Fachschaften</a></li><li><a href="#Institute">Institute</a></li><li><a href="#Fakultäten">Fakultäten</a></li><li><a href="#Verschiedenes">Verschiedenes</a></li><li><a href="#Bibliotheken">Bibliotheken</a></li><li><a href="#Gebäude">Gebäude</a></li></ul><ul class="unstyled big-list"><li><h2 id="Hörsäle">Hörsäle</h2><ul class="unstyled"><li><a href="/map/2263">Anorganische Chemie, AOC 101</a></li><li><a href="/map/2265">Architektur - Hörsaal Nr. 37</a></li><li><a href="/map/2264">Architektur - Hörsaal Nr. 9</a></li><li><a href="/map/2266">Architektur, Neuer Hörsaal (NH)</a></li><li><a href="/map/2267">Arnold - Hörsaal (EAS)</a></li><li><a href="/map/2268">Bauingenieure, Großer Hörsaal</a></li><li><a href="/map/2269">Bauingenieure, Hörsaal 101 (Seminarraum)</a></li><li><a href="/map/2270">Bauingenieure, Hörsaal 102 (Seminarraum)</a></li><li><a href="/map/2271">Bauingenieure, Hörsaal 107</a></li><li><a href="/map/2272">Bauingenieure, Hörsaal 62</a></li><li><a href="/map/2273">Bauingenieure, Kleiner Hörsaal </a></li><li><a href="/map/2274">Bunte-Hörsaal</a></li><li><a href="/map/2275">Chemie - Hörsaal I</a></li><li><a href="/map/2276">Chemie - Hörsaal II</a></li><li><a href="/map/2277">Chemie - Hörsaal III</a></li><li><a href="/map/2278">Chemie, Neuer Hörsaal</a></li><li><a href="/map/2279">Criegée-Hörsaal (HS IV)</a></li><li><a href="/map/2280">Eiermann-Hörsaal (HS 16)</a></li><li><a href="/map/2281">Elektrotechnik, Kleiner Hörsaal (Kl. ETI)</a></li><li><a href="/map/2282">Engesser-Hörsaal (HS 93)</a></li><li><a href="/map/2283">Engler-Bunte-Institut - Hörsaal (EBI)</a></li><li><a href="/map/2284">Fasanengarten - Hörsaal (HS a. F.)</a></li><li><a href="/map/2285">Forum-Hörsaal AudiMax</a></li><li><a href="/map/2286">Gaede-Hörsaal</a></li><li><a href="/map/2287">Gerthsen-Hörsaal</a></li><li><a href="/map/2288">Grashof-Hörsaal</a></li><li><a href="/map/2290">HMO</a></li><li><a href="/map/2291">HMU</a></li><li><a href="/map/2289">Hertz-Hörsaal (HES)</a></li><li><a href="/map/2292">Hochspannungstechnik - Hörsaal (HSI)</a></li><li><a href="/map/2293">Informatik - Hörsaal -101</a></li><li><a href="/map/2294">Informatik - Multimedia - Hörsaal</a></li><li><a href="/map/2295">Informatik - Seminarraum 062</a></li><li><a href="/map/2296">Kollegium am Schloss, Hörsaal 001 </a></li><li><a href="/map/2297">Kollegium am Schloss, Hörsaal 111 </a></li><li><a href="/map/2298">Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS Physik)</a></li><li><a href="/map/2299">Lichttechnik - Hörsaal (LTI)</a></li><li><a href="/map/2300">Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal</a></li><li><a href="/map/2301">Maschinenbau, Oberer Hörsaal</a></li><li><a href="/map/2302">Maschinenbau, Seminarraum I</a></li><li><a href="/map/2303">Maschinenbau, Seminarraum II</a></li><li><a href="/map/2304">Messtechnik - Hörsaal (MTI)</a></li><li><a href="/map/2305">Nachrichtentechnik - Hörsaal (NTI)</a></li><li><a href="/map/2306">Nusselt-Hörsaal</a></li><li><a href="/map/2308">Physik, Kleiner Hörsaal 3 (A)</a></li><li><a href="/map/2307">Physik, Kleiner Hörsaal 4 (B)</a></li><li><a href="/map/2309">Plank-Hörsaal</a></li><li><a href="/map/2310">Redtenbacher Hörsaal</a></li><li><a href="/map/2311">Rehbock-Hörsaal (HS 59)</a></li><li><a href="/map/2312">Selmayr-Hörsaal</a></li><li><a href="/map/2313">Sport - Institut - Hörsaal</a></li><li><a href="/map/2314">Tulla-Hörsaal</a></li></ul><h2 id="Fachschaften">Fachschaften</h2><ul class="unstyled"><li><a href="/map/2315">FS Architektur</a></li><li><a href="/map/2316">FS Bauinenieurwesen</a></li><li><a href="/map/2317">FS Bio- und Geowissenschaften</a></li><li><a href="/map/2318">FS Chemie</a></li><li><a href="/map/2319">FS Elektro- und Informationstechnik</a></li><li><a href="/map/2320">FS Geistes- und Sozialwissenschaften</a></li><li><a href="/map/2321">FS Geodäsie</a></li><li><a href="/map/2322">FS Gewerbelehrer</a></li><li><a href="/map/2325">FS Informatik</a></li><li><a href="/map/2323">FS Maschinenbau/Chemieingenieurwesen</a></li><li><a href="/map/2324">FS Mathematik</a></li><li><a href="/map/2326">FS Physik</a></li><li><a href="/map/2328">FS Sport</a></li><li><a href="/map/2327">FS Wirtschaftswissenschaften</a></li></ul><h2 id="Institute">Institute</h2><ul class="unstyled"><li><a href="/map/2329">Botanisches Institut Lehrstuhl I Molekulare Zellbiologie</a></li><li><a href="/map/2330">Botanisches Institut Lehrstuhl II Molekularbiologie &amp; Biochemie</a></li><li><a href="/map/2331">Botanisches Institut und Botanischer Garten</a></li><li><a href="/map/2332">Deutsch-Französisches Institut für Automation und Robotik (IAR)</a></li><li><a href="/map/2333">Deutsch-Französisches Institut für Umweltforschung (DFIU)</a></li><li><a href="/map/2334">Elektrotechnisches Institut</a></li><li><a href="/map/2335">Engler-Bunte-Institut, Bereich Gas, Erdöl und Kohle (EBI-GEK)</a></li><li><a href="/map/2336">Engler-Bunte-Institut, Bereich Umweltmeßtechnik (EBI-UMT)</a></li><li><a href="/map/2337">Engler-Bunte-Institut, Bereich Verbrennungstechnik (EBI-VBT)</a></li><li><a href="/map/2338">Engler-Bunte-Institut, Bereich Wasserchemie</a></li><li><a href="/map/2339">Fachgebiet Strömungsmaschinen (FSM)</a></li><li><a href="/map/2340">Geodätisches Institut</a></li><li><a href="/map/2341">Geologisches Institut</a></li><li><a href="/map/2342">Geophysikalisches Institut</a></li><li><a href="/map/2343">Institut für Algebra und Geometrie</a></li><li><a href="/map/2344">Institut für Algorithmen und Kognitive Systeme</a></li><li><a href="/map/2345">Institut für Allgemeine Pädagogik</a></li><li><a href="/map/2346">Institut für Analysis</a></li><li><a href="/map/2347">Institut für Angewandte Betriebswirtschaftslehre - Unternehmensführung (IBU)</a></li><li><a href="/map/2348">Institut für Angewandte Biowissenschaften (Abteilungen für Lebensmittelchemie und Toxikologie)</a></li><li><a href="/map/2349">Institut für Angewandte Biowissenschaften (Abteilungen für Molekulare und Angewandte Mikrobiologie)</a></li><li><a href="/map/2350">Institut für Angewandte Informatik und Formale Beschreibungsverfahren (AIFB) </a></li><li><a href="/map/2351">Institut für Angewandte Informatik/Automatisierungstechnik (AIA)</a></li><li><a href="/map/2352">Institut für Angewandte Physik (AP)</a></li><li><a href="/map/2353">Institut für Angewandte und Numerische Mathematik</a></li><li><a href="/map/2354">Institut für Anorganische Chemie</a></li><li><a href="/map/2355">Institut für Arbeitswissenschaft und Betriebsorganisation (IFAB)</a></li><li><a href="/map/2356">Institut für Baugeschichte</a></li><li><a href="/map/2357">Institut für Baustatik</a></li><li><a href="/map/2358">Institut für Berufspädagogik</a></li><li><a href="/map/2359">Institut für Betriebs- und Dialogsysteme</a></li><li><a href="/map/2360">Institut für Bio- und Lebensmitteltechnik, Bereich I: Lebensmittelverfahrenstechnik</a></li><li><a href="/map/2361">Institut für Bio- und Lebensmitteltechnik, Bereich II: Technische Biologie</a></li><li><a href="/map/2362">Institut für Bio- und Lebensmitteltechnik, Bereich III: Bioverfahrenstechnik</a></li><li><a href="/map/2363">Institut für Biomedizinische Technik</a></li><li><a href="/map/2364">Institut für Bodenmechanik und Felsmechanik</a></li><li><a href="/map/2365">Institut für Chemische Verfahrenstechnik</a></li><li><a href="/map/2366">Institut für Elektroenergiesysteme und Hochspannungstechnik</a></li><li><a href="/map/2367">Institut für Entscheidungstheorie und Unternehmensforschung (ETU)</a></li><li><a href="/map/2368">Institut für Experimentelle Kernphysik (EKP)</a></li><li><a href="/map/2369">Institut für Fahrzeugtechnik und Mobile Arbeitsmaschinen (IFFMA)</a></li><li><a href="/map/2370">Institut für Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen (FBV)</a></li><li><a href="/map/2371">Institut für Fördertechnik und Logistiksysteme (IFL)</a></li><li><a href="/map/2372">Institut für Gebäudeplanung, Lehrstuhl für Gebäudelehre und Entwerfen</a></li><li><a href="/map/2373">Institut für Geographie und Geoökologie</a></li><li><a href="/map/2374">Institut für Geschichte</a></li><li><a href="/map/2375">Institut für Grundlagen der Architektur, Lehrstuhl für Grundlagen der Architektur</a></li><li><a href="/map/2376">Institut für Hochfrequenztechnik und Quantenelektronik</a></li><li><a href="/map/2378">Institut für Hydromechanik (IfH)</a></li><li><a href="/map/2377">Institut für Höchstfrequenztechnik und Elektronik</a></li><li><a href="/map/2379">Institut für Industriebetriebslehre und Industrielle Produktion (IIP)</a></li><li><a href="/map/2380">Institut für Industrielle Bauproduktion</a></li><li><a href="/map/2381">Institut für Industrielle Bauproduktion, Fachgebiet Bauphysik und Technischer Ausbau</a></li><li><a href="/map/2382">Institut für Industrielle Informationstechnik</a></li><li><a href="/map/2383">Institut für Informationsmanagement im Ingenieurwesen (IMI)</a></li><li><a href="/map/2384">Institut für Informationsrecht</a></li><li><a href="/map/2385">Institut für Ingenieurbiologie und Biotechnologie des Abwassers</a></li><li><a href="/map/2386">Institut für Keramik im Maschinenbau</a></li><li><a href="/map/2387">Institut für Kerntechnik und Reaktorsicherheit</a></li><li><a href="/map/2388">Institut für Kolbenmaschinen</a></li><li><a href="/map/2389">Institut für Kunstgeschichte</a></li><li><a href="/map/2390">Institut für Landschaft und Garten</a></li><li><a href="/map/2391">Institut für Massivbau und Baustofftechnologie</a></li><li><a href="/map/2392">Institut für Mechanik</a></li><li><a href="/map/2393">Institut für Mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik (MVM)</a></li><li><a href="/map/2395">Institut für Meteorologie und Klimaforschung (IMK)</a></li><li><a href="/map/2394">Institut für Meß- und Regelungstechnik mit Maschinenlaboratorium</a></li><li><a href="/map/2396">Institut für Mikro- und Nanoelektronische Systeme</a></li><li><a href="/map/2397">Institut für Mineralogie und Geochemie</a></li><li><a href="/map/2398">Institut für Nachrichtentechnik</a></li><li><a href="/map/2399">Institut für Organische Chemie</a></li><li><a href="/map/2400">Institut für Orts-, Regional- und Landesplanung, Lehrstuhl für Städtebau und Entwerfen</a></li><li><a href="/map/2401">Institut für Philosophie</a></li><li><a href="/map/2402">Institut für Photogrammetrie und Fernerkundung</a></li><li><a href="/map/2403">Institut für Physikalische Chemie</a></li><li><a href="/map/2404">Institut für Produktentwicklung Karlsruhe (IPEK)</a></li><li><a href="/map/2405">Institut für Produktionstechnik</a></li><li><a href="/map/2406">Institut für Programmstrukturen und Datenorganisation</a></li><li><a href="/map/2407">Institut für Prozeßrechentechnik, Automation und Robotik</a></li><li><a href="/map/2408">Institut für Regelungs- und Steuerungssysteme</a></li><li><a href="/map/2409">Institut für Regionalwissenschaft (IfR)</a></li><li><a href="/map/2410">Institut für Soziologie, Medien- und Kulturwissenschaft (ISMK)</a></li><li><a href="/map/2411">Institut für Sport und Sportwissenschaft</a></li><li><a href="/map/2413">Institut für Statistik und Mathematische Wirtschaftstheorie (ISMW)</a></li><li><a href="/map/2414">Institut für Stochastik</a></li><li><a href="/map/2415">Institut für Straßen- und Eisenbahnwesen</a></li><li><a href="/map/2416">Institut für Strömungslehre</a></li><li><a href="/map/2412">Institut für Städtebau und Landesplanung</a></li><li><a href="/map/2417">Institut für Technik der Informationsverarbeitung</a></li><li><a href="/map/2418">Institut für Technische Chemie und Polymerchemie</a></li><li><a href="/map/2419">Institut für Technische Informatik</a></li><li><a href="/map/2420">Institut für Technische Mechanik</a></li><li><a href="/map/2421">Institut für Technische Thermodynamik</a></li><li><a href="/map/2422">Institut für Technische Thermodynamik und Kältetechnik</a></li><li><a href="/map/2423">Institut für Technologie und Management im Baubetrieb</a></li><li><a href="/map/2424">Institut für Telematik</a></li><li><a href="/map/2425">Institut für Theoretische Elektrotechnik und Systemoptimierung</a></li><li><a href="/map/2426">Institut für Theoretische Festkörperphysik (TFP)</a></li><li><a href="/map/2427">Institut für Theoretische Informatik</a></li><li><a href="/map/2428">Institut für Theoretische Physik (TP)</a></li><li><a href="/map/2429">Institut für Theoretische Teilchenphysik (TTP)</a></li><li><a href="/map/2430">Institut für Theorie der Kondensierten Materie (TKM)</a></li><li><a href="/map/2431">Institut für Thermische Strömungsmaschinen</a></li><li><a href="/map/2432">Institut für Thermische Verfahrenstechnik (TVT)</a></li><li><a href="/map/2433">Institut für Tragkonstruktionen</a></li><li><a href="/map/2434">Institut für Verkehrswesen</a></li><li><a href="/map/2435">Institut für Versicherungswissenschaft (IVW)</a></li><li><a href="/map/2436">Institut für Wasser und Gewässerentwicklung Bereich Wasserwirtschaft und Kulturtechnik</a></li><li><a href="/map/2484">Institut für Wasser und Gewässerentwicklung Bereich Siedlungswasserwirtschaft und Wassergütewirtschaft</a></li><li><a href="/map/2437">Institut für Werkstoffe der Elektrotechnik</a></li><li><a href="/map/2438">Institut für Werkstoffkunde I</a></li><li><a href="/map/2439">Institut für Werkstoffkunde II</a></li><li><a href="/map/2440">Institut für Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsforschung (IWW)</a></li><li><a href="/map/2441">Institut für Wirtschafttheorie und Operations Research (WIOR)</a></li><li><a href="/map/2442">Institut für Wissenschaftliches Rechnen und Mathematische Modellbildung</a></li><li><a href="/map/2443">Institut für Zuverlässigkeit von Bauteilen und Systemen</a></li><li><a href="/map/2444">Interfakultatives Institut für Anwendungen der Informatik</a></li><li><a href="/map/2445">Interfakultatives Institut für Entrepreneurship</a></li><li><a href="/map/2446">Karlsruhe Service Research Institute (KSRI)</a></li><li><a href="/map/2447">Lehrstuhl für Pädagogische Psychologie</a></li><li><a href="/map/2448">Lichttechnisches Institut</a></li><li><a href="/map/2449">Physikalisches Institut (PI)</a></li><li><a href="/map/2450">Stiftungslehrstuhl Ökonomie und Ökologie des Wohnungsbaus</a></li><li><a href="/map/2451">Versuchsanstalt für Stahl, Holz und Steine, Abteilung Stahl- und Leichtmetallbau</a></li><li><a href="/map/2452">Versuchsanstalt für Stahl, Holz und Steine, Lehrstuhl für Ingenieurholzbau und Baukonstruktion</a></li><li><a href="/map/2453">Zoologisches Institut</a></li></ul><h2 id="Fakultäten">Fakultäten</h2><ul class="unstyled"><li><a href="/map/2455">Fak. Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften</a></li><li><a href="/map/2454">Fak. Architektur</a></li><li><a href="/map/2456">Fak. Chemie und Biowissenschaften</a></li><li><a href="/map/2457">Fak. Chemieingenieurwesen</a></li><li><a href="/map/2485">Fak. Chemieingenieurwesen und Verfahrenstechnik</a></li><li><a href="/map/2458">Fak. Elektrotechnik und Informationstechnik</a></li><li><a href="/map/2459">Fak. Geistes- und Sozialwissenschaften</a></li><li><a href="/map/2460">Fak. Informatik</a></li><li><a href="/map/2461">Fak. Maschinenbau</a></li><li><a href="/map/2462">Fak. Mathematik</a></li><li><a href="/map/2463">Fak. Physik</a></li><li><a href="/map/2464">Fak. Wirtschaftswissenschaften</a></li></ul><h2 id="Verschiedenes">Verschiedenes</h2><ul class="unstyled"><li><a href="/map/2473">AKK - Arbeitskreis Kultur und Kommunikation</a></li><li><a href="/map/2469">Cafeteria</a></li><li><a href="/map/2470">Cafeteria im 2. OG des Architekturgebäudes</a></li><li><a href="/map/2471">Cafeteria im EG des Chemiegebäudes</a></li><li><a href="/map/2480">Chemie-Bibliothek</a></li><li><a href="/map/2482">EG im Info-Bau</a></li><li><a href="/map/2483">EG im Wiwi-Bauten</a></li><li><a href="/map/2472">Friseure</a></li><li><a href="/map/2466">Im Foyer der Universitätsbibliothek</a></li><li><a href="/map/2467">Im Foyer des Rechenzentrums</a></li><li><a href="/map/2478">Info-Bibliothek</a></li><li><a href="/map/2476">Schwimmbecken</a></li><li><a href="/map/2468">Studentenhaus</a></li><li><a href="/map/2474">Studentenhaus</a></li><li><a href="/map/2465">Studierendenbüro</a></li><li><a href="/map/2481">UG im Rechenzentrum</a></li><li><a href="/map/2477">Universitätsbibliothek</a></li><li><a href="/map/2475">Universitätstheater</a></li><li><a href="/map/2479">Wiwi-Bibliothek</a></li></ul><h2 id="Bibliotheken">Bibliotheken</h2><ul class="unstyled"><li><a href="/map/2480">Chemie-Bibliothek</a></li><li><a href="/map/2466">Im Foyer der Universitätsbibliothek</a></li><li><a href="/map/2478">Info-Bibliothek</a></li><li><a href="/map/1734">KIT-Bibliothek Nord</a></li><li><a href="/map/2163">KIT-Bibliothek Süd, Altbau</a></li><li><a href="/map/2164">KIT-Bibliothek Süd, Neubau</a></li><li><a href="/map/2165">KIT-Bibliothek, Betriebshof</a></li><li><a href="/map/2477">Universitätsbibliothek</a></li><li><a href="/map/2479">Wiwi-Bibliothek</a></li></ul><h2 id="Gebäude">Gebäude</h2><ul class="unstyled"><li><a href="/map/2227">Allgemeines Verfügungsgebäude (AVG) mit Rundbau</a></li><li><a href="/map/2172">Altes Stadiongebäude / Studentenzentrum AKK</a></li><li><a href="/map/2134">Architekturgebäude</a></li><li><a href="/map/2247">BW Kantine, Technikgebäude</a></li><li><a href="/map/2230">BW Mannschaftsgebäude</a></li><li><a href="/map/1712">Bauhof - Verwaltung/Personalgebäude</a></li><li><a href="/map/2100">Bauingenieure, Altes Bauingenieurgebäude</a></li><li><a href="/map/2218">Bauingenieure, Kollegiengebäude III</a></li><li><a href="/map/1858">Betriebsgebäude und Dosierstation</a></li><li><a href="/map/2150">Biomedizinische Technik, Laborgebäude</a></li><li><a href="/map/2190">Boden- und Felsmechanik Bauteil 1, Institutsgebäude</a></li><li><a href="/map/2191">Boden- und Felsmechanik Bauteil 2, Institutsgebäude</a></li><li><a href="/map/2192">Boden- und Felsmechanik Bauteil 3, Institutsgebäude</a></li><li><a href="/map/2193">Boden- und Felsmechanik Bauteil 4, Institutsgebäude</a></li><li><a href="/map/2194">Boden- und Felsmechanik Bauteil 5, Institutsgebäude</a></li><li><a href="/map/2195">Boden- und Felsmechanik Bauteil 6, Institutsgebäude</a></li><li><a href="/map/1757">Büro und Laborgebäude</a></li><li><a href="/map/1666">Büro- / Laborgebäude</a></li><li><a href="/map/1752">Büro- / Laborgebäude</a></li><li><a href="/map/1805">Büro- / Laborgebäude</a></li><li><a href="/map/1811">Büro- / Laborgebäude</a></li><li><a href="/map/1821">Büro- / Laborgebäude</a></li><li><a href="/map/1826">Büro- / Laborgebäude</a></li><li><a href="/map/1832">Büro- / Laborgebäude</a></li><li><a href="/map/1866">Büro- / Laborgebäude</a></li><li><a href="/map/1881">Büro- / Laborgebäude</a></li><li><a href="/map/1885">Büro- / Laborgebäude</a></li><li><a href="/map/1886">Büro- / Laborgebäude</a></li><li><a href="/map/1912">Büro- / Laborgebäude</a></li><li><a href="/map/1926">Büro- / Laborgebäude</a></li><li><a href="/map/1927">Büro- / Laborgebäude</a></li><li><a href="/map/1760">Büro- / Laborgebäude u. Technikumshalle</a></li><li><a href="/map/1941">Büro- und Laborgebäude (Hightech-Inkubator)</a></li><li><a href="/map/1745">Büro- und Werkstattgebäude</a></li><li><a href="/map/1700">Büro-/Laborgebäude</a></li><li><a href="/map/1735">Büro-/Laborgebäude</a></li><li><a href="/map/1732">Büro-/Laborgebäude u. Technikumshalle</a></li><li><a href="/map/1775">Büro-/Laborgebäude u. Technikumshalle</a></li><li><a href="/map/1923">Büro-/Laborgebäude u. Technikumshalle</a></li><li><a href="/map/1899">Büro-/Laborgebäude und Technikumshalle</a></li><li><a href="/map/1936">Büro-/Laborgebäude und Technikumshalle</a></li><li><a href="/map/1938">Büro-/Laborgebäude und Technikumshalle</a></li><li><a href="/map/1660">Bürogebäude</a></li><li><a href="/map/1715">Bürogebäude</a></li><li><a href="/map/1736">Bürogebäude</a></li><li><a href="/map/1748">Bürogebäude</a></li><li><a href="/map/1756">Bürogebäude</a></li><li><a href="/map/1777">Bürogebäude</a></li><li><a href="/map/1793">Bürogebäude</a></li><li><a href="/map/1800">Bürogebäude</a></li><li><a href="/map/1801">Bürogebäude</a></li><li><a href="/map/1802">Bürogebäude</a></li><li><a href="/map/1803">Bürogebäude</a></li><li><a href="/map/1804">Bürogebäude</a></li><li><a href="/map/1816">Bürogebäude</a></li><li><a href="/map/1819">Bürogebäude</a></li><li><a href="/map/1822">Bürogebäude</a></li><li><a href="/map/1825">Bürogebäude</a></li><li><a href="/map/1827">Bürogebäude</a></li><li><a href="/map/1835">Bürogebäude</a></li><li><a href="/map/1838">Bürogebäude</a></li><li><a href="/map/1880">Bürogebäude</a></li><li><a href="/map/1913">Bürogebäude</a></li><li><a href="/map/1951">Bürogebäude</a></li><li><a href="/map/1965">Bürogebäude</a></li><li><a href="/map/1932">Bürogebäude (Hightech-Inkubator)</a></li><li><a href="/map/1767">Bürogebäude ISS</a></li><li><a href="/map/1998">Bürogebäude ITAS, Karlstraße 11</a></li><li><a href="/map/2470">Cafeteria im 2. OG des Architekturgebäudes</a></li><li><a href="/map/2471">Cafeteria im EG des Chemiegebäudes</a></li><li><a href="/map/2162">Chemie-Hörsaalgebäude</a></li><li><a href="/map/1680">Dienstleistungsgebäude</a></li><li><a href="/map/2185">Engler-Bunte-Institut (EBI) - Werkstattgebäude</a></li><li><a href="/map/2210">Ergänzungsbauten am Ring - Hauptgebäude</a></li><li><a href="/map/1949">Erweiterung Laborgebäude</a></li><li><a href="/map/1909">Experimentiergebäude (Biomasse)</a></li><li><a href="/map/2222">Fasanengarten-Hörsaalgebäude</a></li><li><a href="/map/1969">Garmisch - Büro-und Laborgebäude (IMK-IFU)</a></li><li><a href="/map/2811">Gebäude 01.12</a></li><li><a href="/map/2824">Gebäude 01.70</a></li><li><a href="/map/2670">Gebäude 01.80</a></li><li><a href="/map/2592">Gebäude 01.85</a></li><li><a href="/map/2552">Gebäude 01.86</a></li><li><a href="/map/2928">Gebäude 01.87</a></li><li><a href="/map/2904">Gebäude 01.90</a></li><li><a href="/map/2564">Gebäude 01.92</a></li><li><a href="/map/2772">Gebäude 01.93</a></li><li><a href="/map/2657">Gebäude 01.94</a></li><li><a href="/map/2716">Gebäude 01.95</a></li><li><a href="/map/2832">Gebäude 01.96</a></li><li><a href="/map/2573">Gebäude 0104-1</a></li><li><a href="/map/2790">Gebäude 0104-2</a></li><li><a href="/map/2881">Gebäude 0123-1</a></li><li><a href="/map/2878">Gebäude 02.95</a></li><li><a href="/map/2662">Gebäude 0252-1</a></li><li><a href="/map/2705">Gebäude 0272A</a></li><li><a href="/map/2958">Gebäude 0272B</a></li><li><a href="/map/2585">Gebäude 0312A</a></li><li><a href="/map/2548">Gebäude 0320A</a></li><li><a href="/map/2732">Gebäude 0401A</a></li><li><a href="/map/2955">Gebäude 0406A</a></li><li><a href="/map/2542">Gebäude 0406B</a></li><li><a href="/map/2911">Gebäude 0406C</a></li><li><a href="/map/2952">Gebäude 0406D</a></li><li><a href="/map/2494">Gebäude 0406E</a></li><li><a href="/map/2932">Gebäude 0406F</a></li><li><a href="/map/2636">Gebäude 0406G</a></li><li><a href="/map/2652">Gebäude 0406H</a></li><li><a href="/map/2498">Gebäude 0413A</a></li><li><a href="/map/2486">Gebäude 0423-1</a></li><li><a href="/map/2814">Gebäude 0424-1</a></li><li><a href="/map/2663">Gebäude 0436-1</a></li><li><a href="/map/2872">Gebäude 0441-1</a></li><li><a href="/map/2703">Gebäude 05.01</a></li><li><a href="/map/2876">Gebäude 05.02</a></li><li><a href="/map/2666">Gebäude 05.20</a></li><li><a href="/map/2883">Gebäude 06.31</a></li><li><a href="/map/2678">Gebäude 06.32</a></li><li><a href="/map/2854">Gebäude 06.33</a></li><li><a href="/map/2624">Gebäude 06.34</a></li><li><a href="/map/2704">Gebäude 06.35</a></li><li><a href="/map/2576">Gebäude 06.36</a></li><li><a href="/map/2523">Gebäude 06.38</a></li><li><a href="/map/2589">Gebäude 06.40</a></li><li><a href="/map/2793">Gebäude 06.41</a></li><li><a href="/map/2937">Gebäude 06.42</a></li><li><a href="/map/2908">Gebäude 06.45</a></li><li><a href="/map/2806">Gebäude 06.46</a></li><li><a href="/map/2691">Gebäude 06.47</a></li><li><a href="/map/2739">Gebäude 06.50</a></li><li><a href="/map/2702">Gebäude 06.60</a></li><li><a href="/map/2860">Gebäude 0608A</a></li><li><a href="/map/2530">Gebäude 0684-1</a></li><li><a href="/map/2579">Gebäude 0684-2</a></li><li><a href="/map/2528">Gebäude 07.02</a></li><li><a href="/map/2711">Gebäude 07.03</a></li><li><a href="/map/2543">Gebäude 07.07</a></li><li><a href="/map/2698">Gebäude 07.08</a></li><li><a href="/map/2595">Gebäude 07.21</a></li><li><a href="/map/2667">Gebäude 07.30</a></li><li><a href="/map/2851">Gebäude 07.31</a></li><li><a href="/map/2898">Gebäude 07.39</a></li><li><a href="/map/2866">Gebäude 07.40</a></li><li><a href="/map/2810">Gebäude 0727-1</a></li><li><a href="/map/2867">Gebäude 0727-2</a></li><li><a href="/map/2912">Gebäude 08.03</a></li><li><a href="/map/2834">Gebäude 08.04</a></li><li><a href="/map/2787">Gebäude 10.30</a></li><li><a href="/map/2614">Gebäude 10.31</a></li><li><a href="/map/2759">Gebäude 10.32</a></li><li><a href="/map/2846">Gebäude 10.33</a></li><li><a href="/map/2500">Gebäude 10.34</a></li><li><a href="/map/2736">Gebäude 10.40</a></li><li><a href="/map/2634">Gebäude 10.5</a></li><li><a href="/map/2953">Gebäude 10.61</a></li><li><a href="/map/2795">Gebäude 10.62</a></li><li><a href="/map/2699">Gebäude 10.63</a></li><li><a href="/map/2701">Gebäude 10.70</a></li><li><a href="/map/2499">Gebäude 10.82</a></li><li><a href="/map/2755">Gebäude 10.84</a></li><li><a href="/map/2638">Gebäude 10.87</a></li><li><a href="/map/2520">Gebäude 10.88</a></li><li><a href="/map/2618">Gebäude 10.89</a></li><li><a href="/map/2707">Gebäude 10.92</a></li><li><a href="/map/2910">Gebäude 10.93</a></li><li><a href="/map/2669">Gebäude 10.94</a></li><li><a href="/map/2849">Gebäude 10.95</a></li><li><a href="/map/2930">Gebäude 10.96</a></li><li><a href="/map/2615">Gebäude 10.99</a></li><li><a href="/map/2588">Gebäude 100</a></li><li><a href="/map/2547">Gebäude 101</a></li><li><a href="/map/2712">Gebäude 102</a></li><li><a href="/map/2507">Gebäude 104</a></li><li><a href="/map/2931">Gebäude 11.10</a></li><li><a href="/map/2751">Gebäude 11.11</a></li><li><a href="/map/2554">Gebäude 11.20</a></li><li><a href="/map/2914">Gebäude 11.21</a></li><li><a href="/map/2938">Gebäude 11.22</a></li><li><a href="/map/2656">Gebäude 11.23</a></li><li><a href="/map/2608">Gebäude 11.24</a></li><li><a href="/map/2856">Gebäude 11.30</a></li><li><a href="/map/2651">Gebäude 1201</a></li><li><a href="/map/2676">Gebäude 121</a></li><li><a href="/map/2586">Gebäude 122</a></li><li><a href="/map/2671">Gebäude 124</a></li><li><a href="/map/2569">Gebäude 125</a></li><li><a href="/map/2531">Gebäude 126</a></li><li><a href="/map/2487">Gebäude 131</a></li><li><a href="/map/2920">Gebäude 142</a></li><li><a href="/map/2533">Gebäude 144</a></li><li><a href="/map/2871">Gebäude 145</a></li><li><a href="/map/2631">Gebäude 151</a></li><li><a href="/map/2785">Gebäude 152</a></li><li><a href="/map/2612">Gebäude 1600</a></li><li><a href="/map/2621">Gebäude 191</a></li><li><a href="/map/2788">Gebäude 193</a></li><li><a href="/map/2940">Gebäude 20.11</a></li><li><a href="/map/2580">Gebäude 20.12</a></li><li><a href="/map/2556">Gebäude 20.13</a></li><li><a href="/map/2754">Gebäude 20.14</a></li><li><a href="/map/2623">Gebäude 20.22</a></li><li><a href="/map/2551">Gebäude 20.42</a></li><li><a href="/map/2880">Gebäude 20.50</a></li><li><a href="/map/2574">Gebäude 20.51</a></li><li><a href="/map/2770">Gebäude 20.52</a></li><li><a href="/map/2919">Gebäude 20.53</a></li><li><a href="/map/2764">Gebäude 20.54</a></li><li><a href="/map/2630">Gebäude 211</a></li><li><a href="/map/2752">Gebäude 212</a></li><li><a href="/map/2936">Gebäude 213</a></li><li><a href="/map/2644">Gebäude 220</a></li><li><a href="/map/2737">Gebäude 221</a></li><li><a href="/map/2730">Gebäude 222</a></li><li><a href="/map/2518">Gebäude 224</a></li><li><a href="/map/2922">Gebäude 225</a></li><li><a href="/map/2559">Gebäude 226</a></li><li><a href="/map/2882">Gebäude 227</a></li><li><a href="/map/2575">Gebäude 228</a></li><li><a href="/map/2761">Gebäude 229</a></li><li><a href="/map/2544">Gebäude 230</a></li><li><a href="/map/2905">Gebäude 231</a></li><li><a href="/map/2680">Gebäude 232</a></li><li><a href="/map/2563">Gebäude 234</a></li><li><a href="/map/2917">Gebäude 235</a></li><li><a href="/map/2560">Gebäude 237</a></li><li><a href="/map/2490">Gebäude 243</a></li><li><a href="/map/2541">Gebäude 244</a></li><li><a href="/map/2555">Gebäude 246</a></li><li><a href="/map/2567">Gebäude 247</a></li><li><a href="/map/2901">Gebäude 249</a></li><li><a href="/map/2632">Gebäude 250</a></li><li><a href="/map/2812">Gebäude 251</a></li><li><a href="/map/2815">Gebäude 252</a></li><li><a href="/map/2722">Gebäude 254</a></li><li><a href="/map/2803">Gebäude 255</a></li><li><a href="/map/2718">Gebäude 257</a></li><li><a href="/map/2512">Gebäude 258</a></li><li><a href="/map/2599">Gebäude 259</a></li><li><a href="/map/2539">Gebäude 260</a></li><li><a href="/map/2913">Gebäude 261</a></li><li><a href="/map/2744">Gebäude 263</a></li><li><a href="/map/2826">Gebäude 272</a></li><li><a href="/map/2760">Gebäude 273</a></li><li><a href="/map/2821">Gebäude 274</a></li><li><a href="/map/2537">Gebäude 276</a></li><li><a href="/map/2827">Gebäude 277</a></li><li><a href="/map/2535">Gebäude 278</a></li><li><a href="/map/2893">Gebäude 30.11</a></li><li><a href="/map/2951">Gebäude 30.12</a></li><li><a href="/map/2687">Gebäude 30.22</a></li><li><a href="/map/2794">Gebäude 30.23</a></li><li><a href="/map/2692">Gebäude 30.25</a></li><li><a href="/map/2714">Gebäude 30.29</a></li><li><a href="/map/2497">Gebäude 30.32</a></li><li><a href="/map/2747">Gebäude 30.33</a></li><li><a href="/map/2626">Gebäude 30.34</a></li><li><a href="/map/2822">Gebäude 30.36</a></li><li><a href="/map/2927">Gebäude 30.37</a></li><li><a href="/map/2513">Gebäude 30.41</a></li><li><a href="/map/2635">Gebäude 30.42</a></li><li><a href="/map/2748">Gebäude 30.43</a></li><li><a href="/map/2833">Gebäude 30.44</a></li><li><a href="/map/2796">Gebäude 30.50</a></li><li><a href="/map/2820">Gebäude 30.51</a></li><li><a href="/map/2611">Gebäude 30.52</a></li><li><a href="/map/2540">Gebäude 30.60</a></li><li><a href="/map/2639">Gebäude 30.61</a></li><li><a href="/map/2597">Gebäude 30.62</a></li><li><a href="/map/2897">Gebäude 30.79</a></li><li><a href="/map/2609">Gebäude 30.80</a></li><li><a href="/map/2658">Gebäude 30.82</a></li><li><a href="/map/2797">Gebäude 30.90</a></li><li><a href="/map/2602">Gebäude 30.91</a></li><li><a href="/map/2807">Gebäude 30.93</a></li><li><a href="/map/2858">Gebäude 30.95</a></li><li><a href="/map/2775">Gebäude 30.96</a></li><li><a href="/map/2842">Gebäude 300</a></li><li><a href="/map/2875">Gebäude 302</a></li><li><a href="/map/2738">Gebäude 303</a></li><li><a href="/map/2660">Gebäude 306</a></li><li><a href="/map/2743">Gebäude 307</a></li><li><a href="/map/2782">Gebäude 308</a></li><li><a href="/map/2600">Gebäude 310</a></li><li><a href="/map/2886">Gebäude 3100</a></li><li><a href="/map/2525">Gebäude 3102</a></li><li><a href="/map/2501">Gebäude 3103</a></li><li><a href="/map/2672">Gebäude 3104</a></li><li><a href="/map/2949">Gebäude 3105</a></li><li><a href="/map/2805">Gebäude 3106</a></li><li><a href="/map/2844">Gebäude 3107</a></li><li><a href="/map/2725">Gebäude 3108</a></li><li><a href="/map/2888">Gebäude 3109</a></li><li><a href="/map/2681">Gebäude 311</a></li><li><a href="/map/2649">Gebäude 3110</a></li><li><a href="/map/2519">Gebäude 3111</a></li><li><a href="/map/2538">Gebäude 3112</a></li><li><a href="/map/2870">Gebäude 3113</a></li><li><a href="/map/2674">Gebäude 3114</a></li><li><a href="/map/2596">Gebäude 3115</a></li><li><a href="/map/2740">Gebäude 3116</a></li><li><a href="/map/2899">Gebäude 3117</a></li><li><a href="/map/2816">Gebäude 3118</a></li><li><a href="/map/2534">Gebäude 3119</a></li><li><a href="/map/2601">Gebäude 312</a></li><li><a href="/map/2686">Gebäude 3120</a></li><li><a href="/map/2508">Gebäude 3121</a></li><li><a href="/map/2706">Gebäude 3122</a></li><li><a href="/map/2726">Gebäude 3123</a></li><li><a href="/map/2679">Gebäude 3124</a></li><li><a href="/map/2594">Gebäude 3125</a></li><li><a href="/map/2731">Gebäude 3130</a></li><li><a href="/map/2648">Gebäude 3133</a></li><li><a href="/map/2488">Gebäude 3134</a></li><li><a href="/map/2578">Gebäude 3136</a></li><li><a href="/map/2641">Gebäude 314</a></li><li><a href="/map/2943">Gebäude 315</a></li><li><a href="/map/2503">Gebäude 317</a></li><li><a href="/map/2750">Gebäude 318</a></li><li><a href="/map/2668">Gebäude 323</a></li><li><a href="/map/2646">Gebäude 328</a></li><li><a href="/map/2892">Gebäude 331</a></li><li><a href="/map/2683">Gebäude 332</a></li><li><a href="/map/2685">Gebäude 333</a></li><li><a href="/map/2688">Gebäude 343</a></li><li><a href="/map/2591">Gebäude 344</a></li><li><a href="/map/2675">Gebäude 347</a></li><li><a href="/map/2650">Gebäude 348</a></li><li><a href="/map/2653">Gebäude 349</a></li><li><a href="/map/2809">Gebäude 353</a></li><li><a href="/map/2843">Gebäude 40.02</a></li><li><a href="/map/2766">Gebäude 40.04</a></li><li><a href="/map/2627">Gebäude 40.11</a></li><li><a href="/map/2891">Gebäude 40.12</a></li><li><a href="/map/2819">Gebäude 40.13</a></li><li><a href="/map/2729">Gebäude 40.14</a></li><li><a href="/map/2625">Gebäude 40.16</a></li><li><a href="/map/2571">Gebäude 40.17</a></li><li><a href="/map/2558">Gebäude 40.18</a></li><li><a href="/map/2830">Gebäude 40.19</a></li><li><a href="/map/2903">Gebäude 40.27</a></li><li><a href="/map/2857">Gebäude 40.29</a></li><li><a href="/map/2604">Gebäude 40.31</a></li><li><a href="/map/2511">Gebäude 40.32</a></li><li><a href="/map/2510">Gebäude 40.33</a></li><li><a href="/map/2840">Gebäude 40.39</a></li><li><a href="/map/2654">Gebäude 40.41</a></li><li><a href="/map/2939">Gebäude 40.43</a></li><li><a href="/map/2581">Gebäude 40.44</a></li><li><a href="/map/2956">Gebäude 400</a></li><li><a href="/map/2549">Gebäude 404</a></li><li><a href="/map/2773">Gebäude 405</a></li><li><a href="/map/2776">Gebäude 406</a></li><li><a href="/map/2727">Gebäude 408</a></li><li><a href="/map/2509">Gebäude 409</a></li><li><a href="/map/2557">Gebäude 411</a></li><li><a href="/map/2664">Gebäude 412</a></li><li><a href="/map/2735">Gebäude 413</a></li><li><a href="/map/2545">Gebäude 414</a></li><li><a href="/map/2774">Gebäude 415</a></li><li><a href="/map/2489">Gebäude 423</a></li><li><a href="/map/2516">Gebäude 426</a></li><li><a href="/map/2603">Gebäude 427</a></li><li><a href="/map/2959">Gebäude 428</a></li><li><a href="/map/2944">Gebäude 429</a></li><li><a href="/map/2647">Gebäude 431</a></li><li><a href="/map/2746">Gebäude 432</a></li><li><a href="/map/2934">Gebäude 434</a></li><li><a href="/map/2868">Gebäude 437</a></li><li><a href="/map/2837">Gebäude 441</a></li><li><a href="/map/2522">Gebäude 442</a></li><li><a href="/map/2817">Gebäude 443</a></li><li><a href="/map/2719">Gebäude 446</a></li><li><a href="/map/2605">Gebäude 447</a></li><li><a href="/map/2610">Gebäude 450</a></li><li><a href="/map/2745">Gebäude 452</a></li><li><a href="/map/2553">Gebäude 453</a></li><li><a href="/map/2942">Gebäude 454</a></li><li><a href="/map/2710">Gebäude 457</a></li><li><a href="/map/2948">Gebäude 458</a></li><li><a href="/map/2742">Gebäude 459</a></li><li><a href="/map/2583">Gebäude 460</a></li><li><a href="/map/2894">Gebäude 462</a></li><li><a href="/map/2865">Gebäude 464</a></li><li><a href="/map/2700">Gebäude 466</a></li><li><a href="/map/2777">Gebäude 467</a></li><li><a href="/map/2779">Gebäude 50.10</a></li><li><a href="/map/2561">Gebäude 50.12</a></li><li><a href="/map/2633">Gebäude 50.15</a></li><li><a href="/map/2577">Gebäude 50.21</a></li><li><a href="/map/2762">Gebäude 50.22</a></li><li><a href="/map/2536">Gebäude 50.24</a></li><li><a href="/map/2841">Gebäude 50.25</a></li><li><a href="/map/2756">Gebäude 50.26</a></li><li><a href="/map/2521">Gebäude 50.27</a></li><li><a href="/map/2847">Gebäude 50.29</a></li><li><a href="/map/2946">Gebäude 50.32</a></li><li><a href="/map/2831">Gebäude 50.33</a></li><li><a href="/map/2572">Gebäude 50.37</a></li><li><a href="/map/2800">Gebäude 50.38</a></li><li><a href="/map/2836">Gebäude 50.40</a></li><li><a href="/map/2906">Gebäude 500</a></li><li><a href="/map/2845">Gebäude 506</a></li><li><a href="/map/2570">Gebäude 507</a></li><li><a href="/map/2799">Gebäude 508</a></li><li><a href="/map/2896">Gebäude 510</a></li><li><a href="/map/2642">Gebäude 511</a></li><li><a href="/map/2673">Gebäude 513</a></li><li><a href="/map/2835">Gebäude 5131</a></li><li><a href="/map/2505">Gebäude 514</a></li><li><a href="/map/2741">Gebäude 515</a></li><li><a href="/map/2933">Gebäude 516</a></li><li><a href="/map/2895">Gebäude 517</a></li><li><a href="/map/2792">Gebäude 518</a></li><li><a href="/map/2598">Gebäude 520</a></li><li><a href="/map/2753">Gebäude 522</a></li><li><a href="/map/2682">Gebäude 523</a></li><li><a href="/map/2918">Gebäude 525</a></li><li><a href="/map/2643">Gebäude 5252</a></li><li><a href="/map/2694">Gebäude 5254</a></li><li><a href="/map/2620">Gebäude 5311</a></li><li><a href="/map/2852">Gebäude 540</a></li><li><a href="/map/2864">Gebäude 5402</a></li><li><a href="/map/2941">Gebäude 5404</a></li><li><a href="/map/2629">Gebäude 5414</a></li><li><a href="/map/2763">Gebäude 542</a></li><li><a href="/map/2855">Gebäude 544</a></li><li><a href="/map/2720">Gebäude 546</a></li><li><a href="/map/2723">Gebäude 549</a></li><li><a href="/map/2935">Gebäude 5523</a></li><li><a href="/map/2887">Gebäude 554</a></li><li><a href="/map/2492">Gebäude 5621</a></li><li><a href="/map/2838">Gebäude 5691</a></li><li><a href="/map/2924">Gebäude 5812</a></li><li><a href="/map/2677">Gebäude 5813</a></li><li><a href="/map/2495">Gebäude 602</a></li><li><a href="/map/2768">Gebäude 603</a></li><li><a href="/map/2587">Gebäude 604</a></li><li><a href="/map/2527">Gebäude 608</a></li><li><a href="/map/2584">Gebäude 609</a></li><li><a href="/map/2566">Gebäude 610</a></li><li><a href="/map/2863">Gebäude 611</a></li><li><a href="/map/2859">Gebäude 614</a></li><li><a href="/map/2713">Gebäude 615</a></li><li><a href="/map/2780">Gebäude 616</a></li><li><a href="/map/2550">Gebäude 618</a></li><li><a href="/map/2665">Gebäude 620</a></li><li><a href="/map/2947">Gebäude 622</a></li><li><a href="/map/2907">Gebäude 629</a></li><li><a href="/map/2532">Gebäude 631</a></li><li><a href="/map/2909">Gebäude 633</a></li><li><a href="/map/2607">Gebäude 638</a></li><li><a href="/map/2617">Gebäude 639</a></li><li><a href="/map/2514">Gebäude 650</a></li><li><a href="/map/2781">Gebäude 661</a></li><li><a href="/map/2697">Gebäude 663</a></li><li><a href="/map/2874">Gebäude 679</a></li><li><a href="/map/2791">Gebäude 680</a></li><li><a href="/map/2496">Gebäude 683</a></li><li><a href="/map/2783">Gebäude 684</a></li><li><a href="/map/2590">Gebäude 685</a></li><li><a href="/map/2853">Gebäude 686</a></li><li><a href="/map/2902">Gebäude 689</a></li><li><a href="/map/2724">Gebäude 690</a></li><li><a href="/map/2715">Gebäude 692</a></li><li><a href="/map/2684">Gebäude 70.01</a></li><li><a href="/map/2829">Gebäude 70.02</a></li><li><a href="/map/2506">Gebäude 70.04</a></li><li><a href="/map/2659">Gebäude 70.11</a></li><li><a href="/map/2616">Gebäude 70.12</a></li><li><a href="/map/2861">Gebäude 70.13</a></li><li><a href="/map/2708">Gebäude 70.14</a></li><li><a href="/map/2640">Gebäude 70.15</a></li><li><a href="/map/2655">Gebäude 70.16</a></li><li><a href="/map/2915">Gebäude 70.17</a></li><li><a href="/map/2757">Gebäude 70.18</a></li><li><a href="/map/2568">Gebäude 70.19</a></li><li><a href="/map/2613">Gebäude 70.20</a></li><li><a href="/map/2758">Gebäude 70.21</a></li><li><a href="/map/2517">Gebäude 70.22</a></li><li><a href="/map/2769">Gebäude 70.24</a></li><li><a href="/map/2504">Gebäude 70.25</a></li><li><a href="/map/2823">Gebäude 70.26</a></li><li><a href="/map/2515">Gebäude 70.99</a></li><li><a href="/map/2954">Gebäude 701</a></li><li><a href="/map/2890">Gebäude 704</a></li><li><a href="/map/2689">Gebäude 705</a></li><li><a href="/map/2565">Gebäude 706</a></li><li><a href="/map/2622">Gebäude 708</a></li><li><a href="/map/2628">Gebäude 709</a></li><li><a href="/map/2802">Gebäude 71.14</a></li><li><a href="/map/2593">Gebäude 71.15</a></li><li><a href="/map/2749">Gebäude 711</a></li><li><a href="/map/2734">Gebäude 713</a></li><li><a href="/map/2848">Gebäude 715</a></li><li><a href="/map/2950">Gebäude 716</a></li><li><a href="/map/2945">Gebäude 718</a></li><li><a href="/map/2889">Gebäude 719</a></li><li><a href="/map/2645">Gebäude 720</a></li><li><a href="/map/2721">Gebäude 722</a></li><li><a href="/map/2808">Gebäude 723</a></li><li><a href="/map/2695">Gebäude 724</a></li><li><a href="/map/2923">Gebäude 726</a></li><li><a href="/map/2493">Gebäude 728</a></li><li><a href="/map/2582">Gebäude 730</a></li><li><a href="/map/2862">Gebäude 732</a></li><li><a href="/map/2784">Gebäude 733</a></li><li><a href="/map/2925">Gebäude 734</a></li><li><a href="/map/2926">Gebäude 735</a></li><li><a href="/map/2786">Gebäude 736</a></li><li><a href="/map/2869">Gebäude 737</a></li><li><a href="/map/2733">Gebäude 9030</a></li><li><a href="/map/2526">Gebäude 907</a></li><li><a href="/map/2929">Gebäude 908</a></li><li><a href="/map/2957">Gebäude 9092</a></li><li><a href="/map/2813">Gebäude 9611</a></li><li><a href="/map/2921">Gebäude 9612</a></li><li><a href="/map/2529">Gebäude 9614</a></li><li><a href="/map/2804">Gebäude 9620</a></li><li><a href="/map/2798">Gebäude 9621</a></li><li><a href="/map/2693">Gebäude 9625</a></li><li><a href="/map/2767">Gebäude 9627</a></li><li><a href="/map/2717">Gebäude 9629</a></li><li><a href="/map/2606">Gebäude 9630</a></li><li><a href="/map/2502">Gebäude 9633A</a></li><li><a href="/map/2818">Gebäude 9633B</a></li><li><a href="/map/2690">Gebäude 9635</a></li><li><a href="/map/2696">Gebäude 9638</a></li><li><a href="/map/2771">Gebäude 9642</a></li><li><a href="/map/2900">Gebäude 9642-1</a></li><li><a href="/map/2661">Gebäude 9642-2</a></li><li><a href="/map/2637">Gebäude 9652</a></li><li><a href="/map/2825">Gebäude 9653</a></li><li><a href="/map/2828">Gebäude 9654</a></li><li><a href="/map/2491">Gebäude 9655</a></li><li><a href="/map/2546">Gebäude 9668</a></li><li><a href="/map/2524">Gebäude 9671</a></li><li><a href="/map/2778">Gebäude 9800</a></li><li><a href="/map/2879">Gebäude 99.01</a></li><li><a href="/map/2728">Gebäude 99.02</a></li><li><a href="/map/2765">Gebäude 99.13</a></li><li><a href="/map/2801">Gebäude 99.20</a></li><li><a href="/map/2884">Gebäude 99.30</a></li><li><a href="/map/2885">Gebäude 99.50</a></li><li><a href="/map/2873">Gebäude 99.51</a></li><li><a href="/map/2562">Gebäude 99.52</a></li><li><a href="/map/2789">Gebäude 99.53</a></li><li><a href="/map/2850">Gebäude 99.60</a></li><li><a href="/map/2709">Gebäude 99.70</a></li><li><a href="/map/2916">Gebäude 99.80</a></li><li><a href="/map/2877">Gebäude 9900</a></li><li><a href="/map/2839">Gebäude 9930</a></li><li><a href="/map/2619">Gebäude 9940</a></li><li><a href="/map/2144">Gerthsen-Hörsaalgebäude</a></li><li><a href="/map/2154">Hochspannungstechnik, Institutsgebäude</a></li><li><a href="/map/2086">Hörsaalgebäude</a></li><li><a href="/map/2221">INFORMATIK, Kollegiengebäude am Fasanengarten</a></li><li><a href="/map/1836">Institutsgebäude</a></li><li><a href="/map/1904">Institutsgebäude, INT</a></li><li><a href="/map/2094">Kollegiengebäude Bauingenieure II</a></li><li><a href="/map/2087">Kollegiengebäude Maschinenbau II</a></li><li><a href="/map/2133">Kollegiengebäude Mathematik (im Umbau)</a></li><li><a href="/map/2124">Kollegiengebäude am Ehrenhof</a></li><li><a href="/map/2130">Kollegiengebäude am Zirkel, Teil 1</a></li><li><a href="/map/2131">Kollegiengebäude am Zirkel, Teil 2 (SCC)</a></li><li><a href="/map/1753">Laborgebäude</a></li><li><a href="/map/1755">Laborgebäude</a></li><li><a href="/map/1778">Laborgebäude</a></li><li><a href="/map/1878">Laborgebäude</a></li><li><a href="/map/1945">Laborgebäude</a></li><li><a href="/map/1740">Laborgebäude (Reinraum)</a></li><li><a href="/map/1879">Laborgebäude / Erweiterung</a></li><li><a href="/map/1687">Laborgebäude Fischzucht</a></li><li><a href="/map/1771">Laborgebäude ZAG</a></li><li><a href="/map/1920">Laborgebäude für Analytik</a></li><li><a href="/map/1706">Lager und Werkstattgebäude</a></li><li><a href="/map/1720">Lagergebäude, westl. Bau 255 (Geb.: 0260-1)</a></li><li><a href="/map/2109">Maschinenbau, Altes Maschinenbaugebäude</a></li><li><a href="/map/2169">Mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik, Institutsgebäude</a></li><li><a href="/map/1847">Monitorgebäude KATRIN</a></li><li><a href="/map/2083">Münze KA, Hauptgebäude</a></li><li><a href="/map/2082">Münze KA, östl. Nebengebäude</a></li><li><a href="/map/2141">Nachrichtentechnik, Institutsgebäude</a></li><li><a href="/map/1955">Personalgebäude</a></li><li><a href="/map/2147">Physik-Werkstattgebäude</a></li><li><a href="/map/2197">Prozeßrechentechnik und Robotik, Institutsgebäude</a></li><li><a href="/map/1925">Sozialgebäude</a></li><li><a href="/map/2203">Sport und Sportwissenschaft, Schwimmhalle, Institutsgebäude</a></li><li><a href="/map/1842">Technikgebäude KATRIN</a></li><li><a href="/map/2129">Tiefgarage Universität Kollegiengebäude</a></li><li><a href="/map/1764">Verfügungsgebäude</a></li><li><a href="/map/1759">Verfügungsgebäude (Containeranlage)</a></li><li><a href="/map/2105">Versuchsanstalt Stahl/Holz/Steine, Laborgebäude</a></li><li><a href="/map/2098">Versuchsanstalt Stahl/Holz/Steine, Maschinengebäude</a></li><li><a href="/map/1906">Versuchsgebäude BETA</a></li><li><a href="/map/2084">Verwaltungsgebäude, Hauptbau</a></li><li><a href="/map/2085">Verwaltungsgebäude, Nordflügel</a></li><li><a href="/map/2102">Wasserwirtschaft und Kulturtechnik, Institutsgebäude</a></li><li><a href="/map/2104">Wasserwirtschaft und Kulturtechnik, Werkstattgebäude</a></li><li><a href="/map/1790">Werkstattgebäude</a></li><li><a href="/map/1806">Werkstattgebäude</a></li><li><a href="/map/1809">Werkstattgebäude</a></li><li><a href="/map/1877">Werkstattgebäude</a></li><li><a href="/map/1871">Werkstattgebäude (-Betrieb)</a></li><li><a href="/map/1703">Werkstattgebäude mit Technikumshalle</a></li><li><a href="/map/1672">Zentralgebäude</a></li><li><a href="/map/2070">Zoologisches Institut, Institutsgebäude</a></li><li><a href="/map/1772">Zyklotron Laborgebäude</a></li><li><a href="/map/2223">wbk - Versuchs- und Bürogebäude</a></li></ul></li></ul></div></div>